K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

PUP z nagrodą

0

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku trzeci rok z rzędu otrzymuje nagrodę od Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Resort docenił wysokie wskaźniki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz trzeci wyróżniło działania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Nagroda przyznawana jest urzędom, które aktywizują bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ocenie podlega również jakość świadczonych usług.

Wyróżnienie przyznawane jest przede wszystkim za efektywność zatrudnieniową rejestrowaną po prowadzonych przez nas formach pomocy – wyjaśnia Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku – ale także doceniono naszą współpracę z podmiotami ekonomii społecznej – z centrami integracji społecznej i spółdzielniami socjalnymi.

Instrumentami, którymi urząd wspiera zatrudnienie w powiecie, są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie stanowiska pracy. Wielkość dofinansowania wynosi około 25 tysięcy złotych. Realizowane są też doszkalające kursy zawodowe oraz staże dla osób bezrobotnych. Dyrektor PUP zapewnia, że środków na realizację tego rodzaju wsparcia na pewno nie zabraknie, a wszystkie wnioski o dotację spełniające kryteria formalne urzędu zostaną rozpatrzone pozytywnie. Pracownicy placówki są w stanie pomóc osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą we wszystkich sprawach formalnych oraz związanych z przygotowaniem koncepcji biznesowej.

Obecnie stopa bezrobocia w powiecie wynosi 9,1 procent. Jest to najniższy wskaźnik od wielu lat. W samym Słupsku bez pracy zostaje 4,8 procent mieszkańców. Łącznie zarejestrowanych w urzędzie jest ponad 4,5 tysiąca osób. Na ten moment słupski pośredniak ma 500 ofert pracy. Jak zawsze najbardziej poszukiwani są pracownicy z konkretnym fachem w ręce.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.