K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Adaptacja siedziby banku

0

Decyzja o odpłatnym nabyciu przez miasto budynku przy alei Wolności po byłej siedzibie PKO BP zapadała dość dawno. Obecnie trwa regulowanie kwestii prawnych związanych z nieruchomością. Obiekt ma być adaptowany głównie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku.

Nieruchomość położona w centrum Lęborka od dłuższego czasu jest nieużytkowana. Kupnem budynku, w którym mieściła się siedziba PKO BP, zainteresowało się miasto. W ubiegłym roku radni wyrazili zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości przy alei Wolności.

Jesteśmy umówieni z bankiem, że będziemy kupowali ten obiekt – mówi burmistrz Witold Namyślak. – Niestety, zapisy w księgach nie były prawidłowe i w tej chwili jesteśmy na etapie wniosku do sądu o prawidłowy wpis. Chodzi o to, żeby wpisać miasto jako właściciela nieruchomości, a jako użytkownika wieczystego PKO. Przez lata nie było to dopilnowane przez właściciela, opłaty były wnoszone i nam się wydawało, że księgi są jasne i czyste. Niestety, nie jest tak i w sądzie będziemy zabiegali o ten wpis. Brzmi to być może tajemniczo, ale to nie jest żadna tajemnica. Zapisy w aktach notarialnych nie były prawidłowo dokonane. Mogły być tego różne przyczyny, a dopóki tego budynku nie chciało się sprzedawać, dopóty nikt do tego nie zaglądał. Teraz zajrzeliśmy i musimy to uregulować.

Obiekt ma być zagospodarowany i przystosowany głównie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. To znaczy, że książnica zostanie przeniesiona z obecnej siedziby przy ulicy Armii Krajowej 16. Burmistrz Witold Namyślak zaznacza, że w międzyczasie chciałby uzyskać zgodę PKO na dysponowanie tym budynkiem w celach projektowych, które powoli zaczynamy zlecać. Włodarz miasta ma nadzieję, że w przyszłym roku wpisy sądowe zostaną dokonane i obiekt zostanie zakupiony. Jest to ważne ze względu na majowy konkurs na biblioteki polskie. Lębork chce zabiegać o środki na remont tego budynku. Nie wiadomo, czy budżet państwa łaskawym okiem spojrzy na ten projekt, ale dotychczas miasto nie może narzekać na jakość i efektywność składanych wniosków. Teraz przyszła kolej na bibliotekę, ale trzeba poczekać na uregulowanie wszystkich prawnych spraw.

Miasto zamierza kupić budynek za około trzy miliony złotych, a płatność regulować w ratach. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.