K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Na Pogorszewo za 1,5 miliona

1

Dokonano odbioru końcowego przebudowanej drogi powiatowej na odcinku Pogorszewo – Janowice na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Zmodernizowano nawierzchnię o długości dwóch i pół kilometra. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,5 miliona złotych.

Na terenie powiatu lęborskiego sukcesywnie modernizowane są wyeksploatowane odcinki dróg. Właśnie zakończył się remont nawierzchni pomiędzy miejscowościami Pogorszewo i Janowice. Starosta Teresa Ossowska-Szara podkreśla, że remonty prowadzone są według określonego harmonogramu. Na pierwszy rzut idą te inwestycje, które można realizować wspólnie z gminami, przez które te drogi powiatowe przebiegają. Dzięki temu oddany został 2,5-kilometrowy odcinek, od Pogorszewa do Janowic.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki równemu wsparciu finansowemu powiatu lęborskiego oraz gminy Nowa Wieś Lęborska. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,5 miliona złotych. Starosta Ossowska-Szara podkreśla, że ze strony zarządcy drogi dołożono wszelkich starań, by droga – również poprzez oznakowanie poziome i pionowe – dawała poczucie bezpieczeństwa. Czy będzie rzeczywiście bezpieczna zależy nie tylko od nawierzchni, ale i zachowania na niej kierowców.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Dromos”. (opr. rkh)

DyskusjaJeden komentarz

  1. Pół drogi z Pogorszewa do Janowic, kwestiom rzetelnego materiału, bo na resztę zabrakło