K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kasa dla Swołowa

0

Gmina Słupsk otrzymała 7,5 miliona złotych dofinansowania na rozwój Swołowa. Pieniądze zostaną wykorzystane na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej stolicy Krainy w Kratę.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło decyzję o przeznaczeniu dotacji na rewitalizację Swołowa. Zwycięski projekt Gminy Słupsk i Starostwa Powiatowego zakłada remont zabytkowych zagród i budynków szkieletowych. Ponadto przewiduje się restaurację organów w wiejskim kościele. Po zakończeniu rewitalizacji autorzy projektu liczą, że Swołowo stanie się perełką kulturalną nie tylko gminy Słupsk, ale i całego województwa pomorskiego.

W ramach prac, które nadzorować będzie Muzeum Pomorza Środkowego, partner gminy w ramach projektu, przeprowadzona zostanie rewitalizacja dwóch zabytkowych obiektów – stodoły i domu mieszkalnego. Dodatkowo zaplanowana jest modernizacja placu w nowej części muzeum, gdzie obecnie odbywają się imprezy plenerowe, takiej jak „Gęsina” czy jarmarki przedświąteczne. Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk, zapowiada, że teren zagrody zostanie w znacznej części utwardzony.

Gmina chce także wzmocnić potencjał turystyczny Krainy w Kratę poprzez rozwinięcie bazy noclegowej. Odrestaurowana zostanie jedna z zagród zakupionych od prywatnego właściciela. W budynku planuje się umieszczenie remizoświetlicy oraz domu twórcy z miejscami noclegowymi. Zakres prac uzupełnia modernizacja drogi powiatowej i gminnej, prowadzącej do Swołowa. Pojawią się także bezpieczne pobocza dla pieszych. W niektórych miejscach bruk zostanie uzupełniony lub ponownie ułożony. Charakter wiejskiej drogi zostanie jednak w całości utrzymany.

Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 14,5 miliona złotych, z czego 6,5 miliona to ministerialne dofinansowanie. Rozpoczęcie robót planowane jest w roku 2018, a ich zakończanie przewiduje się na 2020 rok.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.