K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy świat

0

Miasto uzyskało wysokie dofinansowanie – ponad 14 milionów złotych – na działania dotyczące rozwoju usług społecznyh oraz przebudowę infrastruktury. Dotowane zadania wpisują się w gminny program rewitalizacji.

Pozyskano unijne dofinansowanie na uatrakcyjnienie kolejnego obszaru Lęborka. Miasto otrzymało wsparcie finansowe na wdrożenie działań społecznych oraz inwestycyjnych związanych z rewitalizacją Nowego Światu oraz terenu w rejonie ulic Mostnika, Malczewskiego, Stryjewskiego oraz Gdańskiej.

Mam dwie części dofinansowania – mówi burmistrz Witold Namyślak. – Jedna ponad trzy miliony, to są te działania społeczne i ponad 11 milionów na inwestycje. Drobne, mniejsze, większe… Tu też mamy współpracę ze starostwem i ze wspólnotami mieszkaniowymi, które też będą chciały wykonać remonty i udział w tym środków z funduszu europejskiego też jest znaczący. Jest to fajny projekt i myślę, że kształt Nowego Światu zmieni swój kształt, swoją barwę. Będzie bardziej atrakcyjny. Ścieżki rowerowe, naprawa ulic, elewacje zewnętrzne, ocieplenie budynków… Tych prac jest bardzo dużo.

Miast zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 było dość dużo. Witold Namyślak dodaje, że marszałek chciał przydzielić środki dla jak największej liczby miast – poza Trójmiastem, które miało swoją pulę – dlatego udział własny Lęborka jest znaczący. Największym projektem jest słupski, a lęborski znalazł się na drugim miejscu, a za nimi już są mniejsze miasta. Lębork będzie musiał wyłożyć prawie 30% wartości projektów.

To jest dwa razy więcej niż planowaliśmy, ale nie bójmy się tego, bo te dofinansowania ogolnie biorąc wychodzą całkiem nieźle – zapewnia burmistrz.

Odpowiednio przygotowana dokumentacja w postaci gminnego programu rewitalizacji umożliwiła otrzymanie unijnego wsparcia finansowego na realizację konkretnych zadań. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.