K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rewitalizacja Ustki

0

Ustka otrzymała 9,5 miliona złotych na realizację projektów rewitalizacyjnych. Przebudowane zostaną ulice Grunwaldzka, Legionów i Zielona, a tereny OSiR-u będą zagospodarowane małą architekturą sportową.

Ponad 9,5 miliona złotych trafi do kasy nadmorskiej miejscowości na realizację projektów rewitalizacyjnych. Wyremontowany zostanie obszar zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Teren do rewitalizacji wybrano na podstawie wskaźników społecznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych. Z budżetu Ustki za 11 milionów złotych planuje się budowę Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji. Placówka będzie oferowała szereg usług społecznych – od zajęć dla dzieci i młodzieży po fizjoterapię i klub seniora. Przewiduje się również przebudowę ulic Legionów, Zielonej i Rybackiej.

Zagospodarowane zostaną tereny OSiR-u, gdzie swoje miejsce znajdą siłownia napowietrzna i miniboisko. Wokół ośrodka powstanie także Young Spot, czyli kompleks takich obiektów rekreacyjnych, jak pumptrack, skatepark i street workout. W ramach projektu społecznego szacowanego na 2,4 miliona złotych wprowadzeni zostaną asystenci rodziny i podwórkowi pedagodzy, których zadaniem będzie animacja czasu wolnego dla młodzieży.

Całkowity koszt działań to prawie 14 milionów złotych. Wszystkie projekty realizowane będą do 2022 roku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.