K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

0

15 listopada odbędzie się kolejna IX edycja Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości w województwie pomorskim. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości jest wydarzeniem o charakterze informacyjno-konferencyjno-szkoleniowym.

Przedsięwzięcie będzie realizowane jednocześnie w 17 miastach województwa pomorskiego, w tym samym czasie (15 listopada 2017 roku, w godz. 10 – 14), w tej samej formule, celem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców.

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości w Słupsku odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali 202. W programie: porady na temat przyznawania dotacji, informacje na temat funduszy europejskich, badanie predyspozycji zawodowych, porady specjalistów ZUS-u, Urzędu Skarbowego, SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy. W sali 203 odbędą się warsztaty i prezentacje na poniższe tematy:

godz. 10.15 – 11.10 – „Przedsiębiorcą być!” Formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Fundacja TAX CARE

godz. 11.15 – 11.30 – „Wybieraj mądrze”. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku O/Słupsk

godz. 11.30 – 11.50 – „ABC PRZEDSIĘBIORCY” okiem ZUS-u. ZUS O/Słupsk

godz. 11.50 – 12.05 -„Fundusze Europejskie dla każdego”. PIFE Słups

godz. 12.05 – 12.20 – „Rynek pracy w mieście i powiecie Słupskim”. Urząd Statystyczny Słupsk

godz. 12.20 – 12.35 – „Wybieraj mądrze”. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku O/Słupsk

godz. 12.35 – 12.50 – „Możliwości dofinansowania działalności gospodarczej”. Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Marcin Horbowy

PUP Słupsk

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.