K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kaszubska do przebudowy

0

Blisko dwa miliony złotych przeznaczono na przebudowę ulicy Kaszubskiej. Inwestycja dotycząca drogi powiatowej na odcinku od pętli autobusowej przy ulicy Kartuskiej do granic miasta Lęborka będzie współfinansowana z budżetu państwa.

Z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018) uzyskano dotację w wysokości blisko miliona złotych na przebudowę ulicy Kaszubskiej w Lęborku. Na drugi milion potrzebny do realizacji inwestycji złożyły się po połowie powiat lęborski oraz miasto Lębork.

Dostaliśmy wczoraj wstępną listę rankingową – mówi Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski. Widnieją na niej nasze projekty. Na szóstym miejscu znalazła się przebudowa ulicy Kaszubskiej, a więc możemy już być pewni, że ten projekt będziemy realizować.

Odcinek ulicy Kaszubskiej prowadzący do granicy miasta obecnie nie jest w najlepszym stanie technicznym. Brakuje m.in. chodnika, ścieżki rowerowej oraz odpowiedniego oświetlenia. Teresa Ossowska-Szara dodaje, że naprawa 600-metrowej drogi wzbogacona zostanie o ścieżkę rowerowo-pieszą i azyle dla samochodów.

Przebudowa ulicy Kaszubskiej obejmuje odcinek od pętli przy ulicy Kartuskiej aż do pętli na końcu cmentarza, czyli do granic miasta – precyzuje Dariusz Buczak, naczelnik wydziału komunikacji lęborskiego starostwa. – Zostaną tam zlokalizowane cztery przejścia dla pieszych, powstaną nowe zatoki przystankowe i ścieżka rowerowa. Zaplanowane są także miejsca postojowe dla samochodów po obu stronach drogi.

Ulica Kaszubska jest newralgicznym punktem na mapie transportowej powiatu lęborskiego. Przede wszystkim ze względu na lokalizację cmentarza. Starosta Ossowska-Szara podkreśla, że starania idą w kierunku pokazania, że infrastruktura drogowa – szczególnie na tak ważnych szlakach – ulega systematycznej poprawie.

Zimą rozpoczną się przygotowania do realizacji inwestycji. Natomiast prace drogowe mają ruszyć latem 218 roku. Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem to zakończenie robót nastąpi w październiku przyszłego roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.