K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przenosiny czy ciasnota?

0

W słupskiej Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się spotkanie rodziców i nauczycieli z przedstawicielami kierownictwa ratusza i miejskiej oświaty. Tematem podstawowym były warunki nauczania w tej placówce i konieczność migracji uczniów do innych szkół.

Rodzice uczniów klas szóstych SP 5 nie zgadzają się na przeniesienie swoich dzieci do szkoły znajdującej się przy ulicy Lotha. Po reformie oświatowej placówka przy ulicy Hubalczyków okazała się zbyt mała, aby pomieścić wszystkie klasy. Włodarze miasta rozwiązania problemu upatrują w przeprowadzce uczniów do budynku wygaszanego gimnazjum nr 5, gdzie miejsca robi się coraz więcej. Do takiej koncepcji starała się przekonać rodziców wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wójewódzka.

Gotowa na przyjęcie dzieci jest wolna w ¾ placówka przy ulicy Lotha, która wcześniej, zanim powstały gimnazja, była szkołą podstawową nr 11. SP 5 pracuje obecnie do godziny 15.30-16.00. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwe sale lekcyjne i te pomieszczenia, które salami mogą być, żeby mógł odbywać się cykl nauczania klas I-VII – mówiła podczas spotkania wiceprezydent miasta.

Krystyna Danilecka-Wojewódzka argumentowała, że jeżeli placówka będzie przepełniona, to uczniowie mogą kończyć lekcje nawet po godzinie 17. Ponadto z powodu wydłużenia grafiku na pewno zlikwidowana zostanie część zajęć pozalekcyjnych. Rodzice wyrażali natomiast obawy, czy przenosiny nie odbiją się negatywnie na zachowaniu dorastających dzieci, które na dwa lata trafiłyby w zupełnie nowe miejsce. Do tego dodać trzeba wpływ starszego rocznika – uczniów III klasy gimnazjum, którzy mieliby uczyć się w jednej placówce z przeniesionymi dziećmi z SP 5.

Wiceprezydent przyznała, że w tej sytuacji nie istnieje w pełni satysfakcjonujące wyjście. Każde rozwiązanie posiada pewne wady i dlatego zorganizowano spotkanie z rodzicami, aby zapoznać się z ich opinią. Jak zapewnia Krystyna Danilecka-Wojewódzka, bez zgody opiekunów miasto nie podejmie żadnych działań w tej sprawie. Jeśli rodzice przychylą się do pomysłu włodarzy, to przeniesienie klas szóstych do nowej szkoły odbędzie się w przyszłym roku.

(opr. jwb)

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.