K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przedsiębiorcze spotkanie

0

W ramach tygodnia przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku przygotował imprezę dla osób poszukujących zatrudnienia i przedsiębiorców. Obecni mogli wziąć udział w prelekcjach oraz zasięgnąć informacji o istniejących formach wsparcia dla biznesu.

Już po raz dziewiąty Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zorganizował Dzień Przedsiębiorczości. W wydarzeniu uczestniczyli specjaliści z urzędu skarbowego, ZUS-u oraz innych instytucji partnerskich. Zainteresowanym udzielono porad, jak uprościć prowadzenie działalności gospodarczej lub znaleźć nową pracę.

Jest to spotkanie informacyjne, które wskaże odpowiedzi, w jaki sposób pozyskać nowe źródła finansowania działalności gospodarczej oraz w jaki sposób prowadzić swoją działalność – rozliczać się z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zaprosiliśmy do tego przedsięwzięcia naszych partnerów – instytucje i organizacje, które wspierają szeroko pojętą przedsiębiorczość.

Chętnych poddano badaniu predyspozycji zawodowych, którego wynik może pomóc w wyborze przyszłego zawodu lub kierunku kształcenia. Przygotowano także liczne warsztaty tematyczne, związane z podatkami i przedsiębiorczością. Natomiast urząd pracy namawiał do korzystania z funduszy na założenie własnej firmy lub rozwój działalności gospodarczej.

W tym roku Pomorski Dzień Przedsiębiorczości odbył się w siedemnastu miastach na terenie całego województwa. Wydarzenie ma na celu szerzenie wiedzy o prowadzeniu własnego biznesu oraz zachęcanie do podejmowania inicjatyw wspierających zatrudnienie.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.