K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zaprezentowano budżet

0

Budżet Słupska 2018 jest już przygotowany. W projekcie kasy miasta na przyszły rok zapisano 14 milionów złotych nadwyżki operacyjnej. Zaplanowano również regulację wynagrodzeń dla pracowników urzędu miejskiego i jednostek podległych.

Do 15 listopada prezydent Słupska musiał przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i radzie miejskiej projekt budżetu miasta na 2018 rok. W nakreślonym przez sterników planie finansowym znalazło się więcej pieniędzy na remonty mieszkań komunalnych. Zagwarantowano także dodatkowe fundusze na modernizacje dróg i chodników. W tym roku na ten cel zdecydowano się przeznaczyć 18 milionów złotych, czyli o 4 więcej niż w 2017 roku.

W planach samorządowców dochody w 2018 roku zamkną się kwotą nieco ponad 519 milionów złotych, z kolei wydatki określone zostały na poziomie 531 milionów złotych.

Magistrat planuje spłacić 19 milionów zobowiązań, a przy tym prognozuje 12 milionów złotych deficytu w kasie miejskiej. Cały dług Słupska w 2018 roku szacuje się na 243 miliony. Z tytułu dochodów miasto chce uzyskać 6 milionów złotych z podatku od osób fizycznych, a o 10 procent w górę pójdą czynsze lokali komunalnych.

Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, planujemy podczas najbliższej sesji wprowadzić jego korektę – o kwotę około 700 tysięcy złotych, w zasadzie o wartość inflacji. Planujemy również zwiększone dochody z tytułu sprzedaży mienia. W zakresie planu wydatków przede wszystkim nastąpi korekta związana z wynagrodzeniami, kulturą oraz remontami dróg – zapowiada skarbnik miasta Artur Michałuszek.

Budżet miasta zawiera także prognozę finansową na najbliższe cztery lata. Tu zaplanowano 271 milionów złotych na wydatki związane z inwestycjami. Do nich należą między innymi budowa węzła transportowego i rewitalizacja centrum miasta.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.