K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Śmieciowe porozumienie

0

Poznań będzie współpracować ze Słupskiem w sprawach zarządzania odpadami komunalnymi. Słupskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej podpisało w tej sprawie porozumienie ze swoim odpowiednikiem ze stolicy Wielkopolski.

Słupskie PGK podpisało list intencyjny dotyczący współpracy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. W ramach zawartego porozumienia spółki będą wymieniać się doświadczeniem związanym z utylizacją śmieci i wspierać w realizacji inwestycji.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku podkreśla, że przed Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów, znajdującym się w strukturach organizacyjnych miejskiej spółki, stoją duże wyzwania związane z nowymi inwestycjami i doskonaleniem własnych technologii, dlatego wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Słupskiem będzie bardzo cenna.

Porozumienie obu firm ma zapobiec popełnianiu błędów, a co za tym idzie – przynieść konkretne korzyści w postaci oszczędności.

Mam takie motto: Bądź kreatywny, ale nie wymyślaj wymyślonego. Ucz się na swoich i cudzych błędach, wykorzystuj swoje i cudze doświadczenia. List intencyjny i współpraca naszych miast będzie polegała głównie na wymianie swoich informacji. Będziemy starali się przekazać swoje doświadczenia, by unikać błędów przy modelowaniu przyszłych działań – mówi Stanisław Kęska, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

W liście intencyjnym spółki zobowiązały się do współdziałania przy wdrożeniu programu zbiórki odpadów bio. Razem będą też prowadzić programy dotyczące edukacji ekologicznej.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.