K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pożar w szpitalu

0

Na jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku pojawił się ogień. W placówce błyskawicznie znaleźli się strażacy wyposażeni w odpowiedni sprzęt do ratowania ludzi i mienia. Wprawdzie były to tylko ćwiczenia, ale potwierdziły sprawność działania służb ratowniczych i personelu w sytuacjach zagrożenia.

Ćwiczenia przeciwpożarowe prowadzono w świeżo wyremontowanym oddziale otolaryngologicznym. Według scenariusza zdarzenia w jednym z pomieszczeń sanitarnych zauważono ogień. Do zadań personelu należało szybkie i bezpieczne ewakuowanie pacjentów, których role odegrali podstawieni pozoranci. Sprawdzono umiejętność kooperacji ze służbami ratowniczymi oraz skontrolowano szpitalny system alarmowy.

Mamy świadomość, że dzisiejsze ćwiczenia skomplikowały szpitalna codzienność – mówi Grzegorz Falkowski z komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. – Dzięki uprzejmości dyrekcji słupskiego szpitala mogliśmy sprawdzić, jak postępowalibyśmy w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. I to w godzinach jego pracy, i przy maksymalnej liczbie osób na oddziale.

W akcji udział wzięło sześć jednostek strażackich. Obecność wozów gaśniczych pod szpitalem była jednocześnie testem przepustowości dróg dojazdowych w sytuacji kryzysowej. Takie ćwiczenia obowiązkowo przeprowadzane są raz w roku, aby sprawdzić wszystkie procedury bezpieczeństwa.

Ćwiczenie pokazało, że personel jest świadomy takich zagrożeń – opiniuje Jadwiga Stec, dyrektorka ds pielęgniarstwa. – Wszyscy znają procedurę postępowania, zachowują spokój. Pacjenci wiedzieli, że są to ćwiczenia, ale uznali, że jest to na tyle koniecznie, by podporządkować się dyspozycjom ratowników. Nie było też uwag, co do opóźnienia w świadczeniu usług. Nawet maleńkie dzieci spokojnie czekały ze swoimi mamami.

Teraz przyjdzie czas na podsumowanie przeprowadzonych działań, wyciągniecie z nich wniosków, a następnie wyeliminowanie zauważonych błędów. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.