K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uroczyście i z humorem

0

Lęborski zarząd polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował w jednej z restauracji tradycyjne spotkanie swoich członków z okazji Dnia Seniora. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób. Święto było okazją do wręczenia wyróżnień i związkowych odznaczeń.

Każdego roku w listopadzie, w okolicach obchodzonego w tym miesiącu Dnia Seniora, w jednej z lęborskich restauracji spotykają się najstarsi mieszkańcy miasta i okolic. W tym roku w spotkaniu wzięło udział ponad dwustu członków lęborskiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tradycyjnie już zaproszenie do udziału w tych obchodach przyjęli także przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. Choć średnia wieku wszystkich uczestników sugerowała powagę i stateczność, nie zabrakło uśmiechu i humoru ubranego w poetyckie słowa. Jedna z członkiń koła przeczytała swój wiersz o seniorach.

Gospodarzem spotkania był Andrzej Kaczorowski, prezes zarządu rejonowego związku, który witał gości i prowadził całość. On też wręczył najwyższe odznaczenia związkowe – Dużą Odznakę Złotą PZERiI – burmistrzowi Witoldowi Namyślakowi, sekretarzowi zarządu Beacie Gołojuch oraz skarbnikowi zarządu Halinie Mlynarczyk. Były również dyplomy honorujące 20-letni staż związkowy i podziękowania dla tych osób, które przyczyniły się do organizacji takich spotkań. Artystyczny akcent uroczystości zapewniły – gorąco oklaskiwane przez seniorów – dzieci z Przedszkola nr 10 w Lęborku, które zaprezentowały interesujące układy choreograficzne.

Takie spotkania pełnią ważna rolę w integracji środowiska ludzi starszych. Atmosfera sprzyjała nie tylko rozmowom, a muzyka zachęcała do tańca. Lęborskie obchody Dnia Seniora zakończyły się późnym wieczorem. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.