K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

W służbie seniorom

0

Ochotnicza Służba Ratownicza w służbie seniorom” to główny temat odbywającego się VI Forum Senioralnego organizowanego przez powiat lęborski. Forum to cykliczna impreza służąca wymianie poglądów na temat problemów ludzi starszych. Biorą w nim udział także sami zainteresowani.

Fora senioralne od lat cieszą się ogromną popularnością wśród starszych mieszkańców powiatu lęborskiego. Podczas szóstej edycji przedsięwzięcia, która odbyła się w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”, skupiono się na działalności Ochotniczej Służby Ratowniczej skierowanej do osób w podeszłym wieku. Wszelkie aspekty pomocy i działalności OSR na rzecz seniorów przedstawił prezes tej organizacji Daniel Mihuniewicz.

OSR to nie tylko – zgodnie z nazwą – organizacja zajmująca się udzielaniem pierwszej pomocy czy zabezpieczaniem imprez masowych. To również organizacja pozarządowa, zajmująca się szeroko pojętą oświatą medyczną oraz tematyką dotyczącą aspektów psychologicznych.
Od samego początku założeniem forum senioralnego było stworzenie szeroko pojętej platformy dyskusji na temat problemów istotnych dla ludzi starszych w powiecie lęborskim. Dlatego też we wszystkich edycjach imprezy chętnie uczestniczyli samorządowcy ze wszystkich gmin powiatu lęborskiego wraz z inicjatorkami tej formy spotkań – starostą Teresą Ossowską-Szarą i Elżbietą Godderis, wicestarostą.

Działania mające na celu stworzenie obszaru przyjaznego seniorom to także udział powiatu lęborskiego w projekcie „Karta Seniora”. Z usługi tej skorzystać może każda osoba po 60. roku życia, która wypełni krótki wniosek wyrażenia woli uczestnictwa w programie. Uprawnia ona do szeregu zniżek.

Spotkanie uświetniły występy wokalne oraz teatralne.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.