K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Aspirant osobowością roku

0

Aspirant Arkadiusz Loda z wydziału ruchu drogowego lęborskiej policji został wyróżniony w VII edycji plebiscytu na „Osobowość Roku w Działaniach na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Funkcjonariusza nominowało do nagrody Starostwo Powiatowe w Lęborku.


W Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały statuetki wyróżnionym w VII edycji plebiscytu na „Osobowość Roku w Działaniach na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Do konkursu zgłaszano osoby które zawodowo, ale też prywatnie, zajmują się działaniami mającymi poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie naszego województwa.

Asp. Arkadiusz Loda od 10 lat pełni służbę w komórce ruchu drogowego lęborskiej policji, a obecnie pełni obowiązki naczelnika wydziału. Przyznaje, że nominacja była zaskoczeniem i dużym wyróżnieniem. Odbiera ja jako motywacje do dalszych działań na polu szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, spotykania się z młodzieżą i seniorami po to, by ziściła się „wizja zero”, czyli brak wypadków i kolizji drogowych.

Wyróżniony policjant służy pomocą i radą kolegom po fachu i udziela się w profilaktyce ruchu drogowego. Od wielu lat jest egzaminatorem „Karty Rowerowej” w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku i wiele czasu poświęca, między innymi, na uczestnictwo w rajdach, prelekcje oraz spotkania z lokalnym społeczeństwem. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.