K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Budżet z inwestycjami

0

W tym tygodniu tradycyjnie w sali konferencyjnej starostwa odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Lęborskiego. Rajcy większością głosów „za” podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu na 2018 rok.

Przyszłoroczny budżet został uchwalony przez rajców powiatu lęborskiego, którzy obradowali jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Dochody budżetu powiatu ustalono na kwotę blisko 76 milionów złotych. Zaś wydatki kształtują się na poziomie ponad 77 milionów złotych. Deficyt wynosi 1 milion 400 tysięcy złotych i ma być pokryty całkowicie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Nie zaciągamy żadnych pożyczek, nie bierzemy żadnych obligacji, a realizujemy inwestycje i to kilkunastomilionowe – zauważa starosta Teresa Ossowska-Szara. – W zeszłym roku też mieliśmy duże inwestycje, bo kosztowały ponad 16 milionów, a w tym roku też mamy inwestycje rzędu poda 10 milionów. Jeśli się dołoży w zmiany, które w ciągu roku mogą nastąpić, to będzie to rok rzeczywiście rozwojowy. Kontynuacja bieżącego. Duży nacisk położony zostanie na zadania związane z poprawą stanu dróg.

Przeszło 40 procent budżetu powiatu lęborskiego stanowi subwencja oświatowa. Teresa Ossowska-Szara mówi, że jest to poważne zadanie, ponieważ reforma nie dotyczy jedynie gmin, ale dotyka też powiatu. Z analizowanych danych wynika, że duże zadanie spocznie także na powiatach. Otrzymywane informacje nic nie mówią o tym, że podwójny rocznik uczniów będzie się wiązał z większymi środkami. Obecnie, mimo niżu demograficznego, sytuacja w oświacie jest opanowana. Wszystkie placówki istnieją i to dla starosty jest najważniejsze.

Na koniec 2018 roku zadłużenie powiatu lęborskiego ma wynieść 8 i pół miliona złotych. Według przyjętego harmonogramu do całkowitej spłaty zadłużenia ma dojść w 2025 roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.