K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wodociągi z kasą

0

Słupska spółka Wodociągi otrzymała blisko 18 milionów złotych dofinansowania na projekty inwestycyjne. Dzięki pieniądzom zwiększy efektywność wykorzystywania energii z osadów ściekowych.

Wodociągi zamierzają rozwijać ściekową gospodarkę cyrkularną. To technologia umożliwiająca pozyskiwanie energii z tego, co trafia do kanalizacji. Spółka na ten cel otrzymała 17,7 miliona złotych, które pomogą w przeprowadzaniu 45 inwestycji na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Andrzej Wójtowicz, prezes zarządu Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., informuje, że obecny projekt jest już trzecim z kolei, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W sumie spółka otrzymała już blisko 88 milionów złotych na zgłoszone do realizacji inwestycje.

Będziemy wdrażać procesy technologiczne, których dotąd w Polsce nie było, mniej energochłonne, np. procesy usuwania azotu. Będziemy starali się coraz więcej energii pozyskiwać też z tego, co do nas dopływa, traktować ściek jako pewien produkt – zapowiada prezes Andrzej Wójtowicz.

Na początku roku spółka wystąpi o zwrot kosztów zrealizowanych już przedsięwzięć. Dodatkowe środki zmniejszą obciążenie finansowe Wodociągów i pozwolą efektywniej rozwijać firmę. Wdrożenie nowoczesnych technologii przełoży się też na wysokość rachunków, które otrzymają klienci. Organem regulacyjnym, zatwierdzającym taryfy dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych będą od 1 stycznia 2018 roku Polskie Wody.

Wniosek Wodociągów zajął czołowe miejsce w konkursie na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ na 149 projektów uplasował się na 10. pozycji.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.