K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obrona terytorialna w Słupsku

0

Od 1 stycznia 2018 roku w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża zacznie się formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Pododdział będzie liczył ponad 500 żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej to nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołany do życia w tym roku. Bataliony obrony terytorialnej zostały stworzone z myślą o ochotnikach, którzy nie przeszli żadnego przeszkolenia militarnego. Żołnierze za służbę w formacji otrzymają żołd w wysokości 500 złotych miesięcznie. W zamian muszą stawiać się na poligonach i zgrupowaniach szkoleniowych. Taki batalion od nowego roku powstanie w koszarach 7. Brygady Obrony Wybrzeża.

Można się już zapisywać, przy czym nie jest obowiązkowa służba przygotowawcza – mówi płk dypl. Rafał Ostrowski, dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża. – Służba w batalionie WOT może być tym pierwszym stopniem do służby wojskowej.

Chociaż kompania zostanie skoszarowana w jednostce wojskowej w Słupsku, to podlegać będzie innemu dowództwu – w Gdańsku. Oddział obrony terytorialnej w liczbie ponad 500 żołnierzy będzie posiadał charakter lekkiej piechoty. Nabór do służby w nowych strukturach przeprowadzą Wojskowe Komendy Uzupełnień. Każdy zgłoszony ochotnik zostanie poddany kwalifikacji wojskowej i ocenie postawy psychofizycznej.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.