K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Informator radnych

1

Podobnie, jak było to w latach ubiegłych także pod koniec 2017 grupa miejskich radnych wydała własny Informator Samorządowy. W ten sposób radni podsumowali mijający rok pracy na rzecz rozwoju Lęborka, a szczególnie swojej dzielnicy.

W poszczególnych rejonach miasta lęborczanie mogą znaleźć w swoich skrzynkach pocztowych Informator Samorządowy. Wydanie gazetki z informacjami między innymi o wykonanych i planowanych inwestycjach na terenie miasta wpisuje się w cykliczną akcję organizowaną przez radnych miejskich ziemi lęborskiej.

Jest to kontynuacja naszej inicjatywy, którą prowadzimy od trzech lat – mówi Bogdan Oszmian, przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku. – Skupiamy się przede wszystkim na tym, aby poinformować naszych wyborców o tym, co dzieje się w naszym mieście. Mówimy nie tylko o tych dużych inwestycjach czekających nas w przyszłym roku, ale też o drobnych sprawach, które wynikały czy to z budżetu obywatelskiego, czy z inicjatywy mieszkańców. W tej publikacji możemy wytłuścić, wyróżnić rzeczy, które czasami są niedostrzegalne, a przecież ktoś włożył w nie pracę.

Mieszkańcy – zdaniem radnych – mogą za pośrednictwem ich pisma otrzymać ciekawe i sprawdzone informacje o tym, co w mijającym roku wydarzyło się w Lęborku oraz jakie samorząd ma zamierzenia na przyszłość.

Tych planów jest bardzo dużo – podkreśla radny Artur Obolewski – i chcieliśmy je w przystępny sposób przedstawić. Mieszkańcy rozmawiają o zadaniach, które w najbliższym czasie mają być realizowane, słyszeli o nich, np. o budowie węzła przesiadkowego czy skarbach Lęborka. Czekają nas potężne zadania za ponad 50 milionów złotych. Trzeba się do nich porządnie przygotować.

Radni za opracowanie i wydanie kolorowego informatora zapłacili z własnych pieniędzy. Jarosław Litwin, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku, zaznacza, że publikacja nie jest traktowana jako bonus dla mieszkańców, raczej wynika z obowiązku radnych i potrzeby stałego kontaktu z ich wyborcami. W formie pisemnej informują więc o tym, co udało się wykonać w poszczególnych dzielnicach miasta, a co jeszcze czeka na rozwiązanie. Podają także swoje num,ery telefonów i adresy kont pocztowych. Lęborczanom taka forma komunikacji z radnymi odpowiada, o czym świadczą ich reakcje na dostarczonego do skrzynek Informatory.

Nieprzypadkowo gazetki dystrybuowane są przez rajców przed Bożym Narodzeniem. Znaleźć w nich można również życzenia ciepłych, spokojnych, miłych świąt kierowane do wszystkich lęborczan. W ten sposób podsumowano też miniony rok w lokalnym samorządzie.

(opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz

  1. Szkoda, że w tym informatorze mieszkańcy zostają pominięci. Mowa tutaj o trasie rowerowej w parku Michalskiego, która powstała z Budżetu Obywatelskiego. Niestety takiej wzmianki tam nie znajdziecie.