K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wywóz śmieci po staremu

1

Prezydent Robert Biedroń wycofał z porządku obrad projekt uchwały o podwyżce opłat za wywózkę odpadów komunalnych. Zdaniem radnych projekt jest niedopracowany.

Ostatnia w tym roku sesja rady miejskiej poświęcona była głównie czterem tematom: podwyżce opłat za wywóz śmieci, karom dla radnych za nieobecności, prognozie finansowej dla miasta do roku 2034 oraz uchwaleniu budżetu na rok 2018.

Kwestia śmieci omawiana była bardzo szczegółowo. Sytuację przedstawiła dyrektor wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Katarzyna Guzewska, która przypomniała, że w roku 2013 zmienił się system gospodarowania odpadami i władztwo nad tą dziedziną gospodarki przejęły miasta i gminy. Wprowadzono wtedy w Słupsku nowe stawki za odprowadzanie śmieci. Wynosiły one 9 złotych od osoby za odpady przeznaczone do recyklingu i 12 złotych za zmieszane. Ale już w 2015 roku – informuje Katarzyna Guzewska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku – okazały się one niewystarczające ze względu na koszty zagospodarowania śmieci, a także nie dawały wystarczającej mobilizacji do tak koniecznej w mieście segregacji. Opłat zostały więc zwiększone z 9 na 10 złotych i z 12 na 16 złotych.

Te stawki obowiązują nas do dzisiaj, czyli przez okres ponad 2,5 roku nie ulegały zmianie, pomimo że od 2013 roku miasto wciąż dokłada do systemu – mówiła podczas sesji Katarzyna Guzewska.

Proponowane w projekcie podwyższenie stawek wyglądało następująco: za wywóz odpadów selekcjonowanych – 11 złotych miesięcznie od mieszkańca, za odpady nieselekcjonowane – 22 złote miesięcznie od mieszkańca. W tej chwili opłata wynosi 10 złotych za selekcjonowane oraz 16 za niesegregowane. Dyrektor Guzewska wskazywała na inne miasta o podobnej wielkości do Słupska, w których wprowadzono już podwyżki za wywóz śmieci. I tak np. w Jaworznie koszty te kształtują się odpowiednio: 15 złotych za selekcjonowane i 29 złotych za pozostałe, w Jeleniej Górze 15 i 25, w Koninie 12 i 20, w Siemianowicach Śląskich 12 i 19, w Kaliszu 14 i 21, a w Chorzowie 12 i 20 złotych.

W dyskusji radni zwracali uwagę na niedopracowanie projektu. Radny Jan Lange wskazał, że przy ponad 75 tysiącach zarejestrowanych w systemie mieszkańców taka podwyżka nie przyniesie oczekiwanego zrównania kosztów z opłatami wnoszonymi przez podatników, gdyż jest za niska. Radny Bogusław Dobkowski wnioskował, by termin wprowadzenia uchwały w życie wydłużyć do 30 kwietnia 2018 roku i w ten sposób dać czas zarządcom i administracjom budynków na poinformowanie lokatorów o zmianach.

Prezydent Robert Biedroń wobec tych uwag wycofał projekt uchwały spod głosowania. Uznał, że tę kwestię trzeba jeszcze dokładnie przemyśleć i dopracować. Tym samym stawki za wywóz śmieci pozostały w Słupsku na dotychczasowym poziomie.

(opr. jwb)

DyskusjaJeden komentarz

  1. Ile razy wywożone są śmieci w ciągu miesiąca w przywołanych miastach?bo ostatnia podwyżka wiązała sie ze zmianą czestotliwosci wywozu śmieci z 4 razy w miesiącu do 2 razy w okresie jezienno-wiosennym.to teraz podwyżka z ograniczeniem wywozu do 1 razu w miesiacu.bo po co więcej?