K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pieniądze na infrastrukturę

0

Słowińska Grupa Rybacka ogłosiła konkurs na dofinansowanie przebudowy lokalnej infrastruktury. Po pieniądze mogą zgłaszać się wyłącznie podmioty publiczne.

Ponad 1,6 miliona złotych wynosi pula środków na rozwój infrastruktury dla lokalnej społeczności, którą dysponuje Słowińska Grupa Rybacka. O grant mogą ubiegać się instytucje korzystające z budżetu, takie jak biblioteki, szkoły czy centra kultury. Fundusze można pozyskiwać na zagospodarowanie placów zabaw, świetlic oraz wyposażenie obiektów na co dzień służącym mieszkańcom. Środki mogą być przeznaczone również na przystosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Warunkiem wystartowania w konkursie o dotację jest wymóg, aby wnioskodawca działał w strefie kulturalnej. Ponadto przedstawiony przez niego projekt musi mieć charakter niekomercyjny, a jego wartość nie może przekroczyć kwoty 269 tysięcy złotych. Wnioski o przyznanie środków można składać od 23 stycznia do 13 lutego w biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Dla zainteresowanych wsparciem przygotowano szkolenia z zakresu sporządzania wniosków oraz indywidualne szkolenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.sgr.org.pl.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.