K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowoczesny WOPR

0

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku zakupiło drona za blisko 70 tysięcy złotych. Urządzenie pomoże podczas akcji ratowniczych prowadzonych na morzu.

Od nadchodzącego sezonu letniego woprowców w działaniach wesprze nowoczesna technologia. Wszędobylski dron pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa, wszędzie tam, gdzie nie będzie stałych stanowisk ratowniczych. Bezzałogowy statek powietrzny zostanie wykorzystany do monitorowania odcinków plaż pozostających poza zasięgiem wzroku ratowników, kiedy np. wywieszona zostaje czerwona flaga, a warunki nie pozwalają na kąpiel. W takich sytuacjach turyści często przechodzą do stref niedozorowanych.

Dron będzie wspierał działania ratowników poprzez obserwację wyznaczonych obszarów, aby w sytuacji, kiedy dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia, najbliższy ratownik – działając wspólnie z operatorem skutera ratowniczego poprzez systemy łączności, GPS, powiadamiania – będzie mógł takiej osobie udzielić pomocy – mówi Piotr Dąbrowski, prezes WOPR w Słupsku.

Jego zasięg operacyjny wynosi 3,5 kilometra, a maksymalna wysokość, na którą może się wzbić, osiąga 2 kilometry. Dron wyposażono także w kamerę termowizyjną, która pomoże w trakcie poszukiwań osób zaginionych na morzu. Statek powietrzny zaprojektowano tak, aby wytrzymał trudne warunki atmosferyczne. Zanim jednak woprowcy dostaną do rąk konsolę sterującą urządzeniem, muszą przejść specjalistyczne szkolenie.

System ma działać w oparciu o dwóch operatorów: jeden odpowiedzialny będzie za pilotowanie, drugi za obserwację. Osoby te będą legitymować się zdanym egzaminem państwowym po zakończonym w Gdyni 8-dniowym kursie oraz certyfikatem i wszelkimi uprawnieniami do kierowania dronem, który poruszać się będzie także poza zasięgiem wzroku operatora.

Nowoczesny dron został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Będzie też służyć do monitorowania nadmorskich zasobów naturalnych.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.