K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sąd w sprawie słupskiej prokurator

0

W dniu wczorajszym, 22 stycznia 2018 roku, Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator pełniącą swoje obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku. Wydana przez sąd pierwszej instancji decyzja jest nieprawomocna.

Wniosek o uchylenie immunitetu złożony został przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, który prowadzi postępowanie w sprawie słupskiej prawnik. Jak informuje Prokuratura Krajowa, w wypadku prawomocnego wyrażenia zgody na pociągnięcie wskazanej do odpowiedzialności karnej prokurator chce przedstawić jej zarzuty popełnienia trzech przestępstw: z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 270 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk; z art. 233 par. 1a kk w zw. z art. 12 kk; z art. 233 par. 1a kk w zw. z art. 12 kk. Z treści przytoczonych zapisów kodeksu karnego wynika, że chodzi o osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez sfałszowanie dokumentów, wprowadzenie w błąd i doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym majątkiem.

(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.