K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bez zmiany przewodniczącego

0

W tym tygodniu zwołano nadzwyczajną sesję rady gminy Cewice. Przeprowadzono głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego rady Krzysztofa D. To pokłosie sprawy dotyczącej fałszowania podpisów pod listami konsultacyjnymi w sprawie wprowadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości.

Jak już wcześniej informowaliśmy, sprawa ma związek z przeprowadzonymi przez gminę Cewice konsultacjami dotyczącymi wprowadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości. Na listach konsultacyjnych zbierano podpisy mieszkańców miejscowości, w których miały pojawić się dodatkowe nazwy w języku kaszubskim. Problem wyniknął z wątpliwości, co do autentyczności złożonych przez nich podpisów. Postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Lęborku. Ustalono, m.in. że faktycznie doszło do podrobienia pewnej ilości podpisów przez osobę je zbierającą. Krzysztofowi D. postawiono zarzut podrobienia podpisów. Przewodniczący rady gminy nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i 28 listopada 2017 roku skierowano do sądu rejonowego akt oskarżenia.

W związku z zaistniałą sytuacją grupa cewickich radnych z klubu „Inicjatywa Samorządowa” złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i odwołanie przewodniczącego rady. Przewodniczący klubu Jerzy Bańka w rozmowie telefonicznej wyjaśnił, że „był przekonany, że pan Krzysztof D. zawiesi swoją działalność publiczną. Tak się nie stało, więc wniosek o jego odwołanie został złożony wyłącznie w trosce o morale oraz prestiż rady i nie ma w nim prywatnych animozji.” Zaznaczył też, że wobec domniemania niewinności oskarżonego radni nie przesądzają o jego winie.

W tym tygodniu, 22 stycznia, odbyła się sesja nadzwyczajna rady gminy Cewice (15 radnych). W wyniku głosowania tajnego za odwołaniem przewodniczącego głos oddało siedmiu radny. Tyle samo było „przeciw”. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W tej sytuacji dotychczasowy przewodniczący pozostał z piastowaną funkcją.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.