K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odwołanie skarbnika

0

Podczas czwartkowej sesji (25 stycznia) radni głosowali w sprawie odwołania skarbnika powiatu lęborskiego. Opuszczenie tego stanowiska stało się konieczne z powodu złożonego przez Grażynę Janik wypowiedzenia w związku z przejściem na emeryturę.

Jeden z głosowanych projektów uchwał w trakcie sesji rady powiatu lęborskiego, która odbyła się w czwartek w budynku starostwa, dotyczył odwołania skarbnika.

To rada powołuje i odwołuje skarbnika, w tym wypadku ta procedura wynika z tego, że pani skarbnik chce iść na emeryturę – mówi Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski. Nie ma innej możliwości niż taka, że starosta musi zgłosić to radzie w trybie odwołania i powołania. I rada taką decyzje musi podjąć.

Większością głosów „za” radni odwołali skarbnika powiatu lęborskiego. Grażyna Janik zgodnie ze złożonym 29 grudnia 2017 roku wypowiedzeniem stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przejdzie na emeryturę z końcem marca 2018 roku.

Bardzo doceniamy pracę pani skarbnik i bardzo jej dziękujemy. Wyrażamy głęboki podziw i zadowolenie ze współpracy z nią, ale jej decyzja jest jej sprawą indywidualną. Myślę, że nie raz będziemy mogli skorzystać z jej doświadczenia i na pewno nas wesprze w niejednej sytuacji. Na razie biegnie tryb wypowiedzenia i do 30 marca pani skarbnik jest jeszcze naszym pracownikiem – dodała Teresa Starostwo Powiatowe w Lęborku ogłosiło już nabór na to kierownicze stanowisko urzędnicze. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami przyjmowane będą do 20 lutego. Zatrudnienie możliwe będzie od 1 kwietnia. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.