K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zabytki oznaczone

0

Miasto zakupiło pięćdziesiąt estetycznych i wykonanych z trwałych materiałów tabliczek. Sukcesywnie oznaczane są nimi obiekty znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Część z nich została już rozmieszczona, m.in. na zapleczu budynku lęborskiego ratusza.

To jest szczególnie ważna informacja dla turystów odwiedzających Lębork. Na obiektach znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków sukcesywnie będą pojawiały się tabliczki, których montaż już rozpoczęto.

Nasz plastyk miejski, Rafał Synowiec, zaprojektował tabliczki, które zostały umieszczone na lęborskim dworcu PKP, niektórych obiektach starostwa i na naszych dwóch szkołach powiatowych – mówi Alicja Zajączkowska, doradca burmistrza miasta. – Są to tabliczki informujące o tym, że jest to zabytek umieszczony w ewidencji.

Zobowiązanie do oznaczenia obiektów zabytkowych znajduje się w „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami miasta Lęborka na lata 2015-2018”.

Na razie mamy zamiar umieścić 50 takich tabliczek – zaznacza Alicja Zajączkowska. – W naszej ewidencji figuruje ponad 220 obiektów, więc jeszcze trochę pozostanie do oznakowania.

Wzór tabliczki wykonanej z aluminium pokrytym farbą proszkową zaakceptował wojewódzki konserwator zabytków. Inspiracją dla logotypu i koloru były motywy gotyckie. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.