K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pociąg do pracy

0

Pociąg do pracy” to program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. Bezrobotni najbardziej oddaleni od rynku pracy objęci zostaną aktywizującymi działaniami, między innymi w formie stażu i szkoleń.

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku rozpoczął realizację dwóch nowych programów. Pierwszy z nich to „Pociąg do pracy”. Adam Jawnocki, specjalista ds. programów w PUP mówi, że na ten cel przeznaczone jest 50 tys. zł przyznane algorytmem z Funduszu Pracy. Ten program przeznaczony jest dla ośmiu bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób w najtrudniejszej sytuacji, dla których urząd pracy ustalił trzeci profil pomocy.

W ramach tego przedsięwzięcia uczestnicy zostaną skierowani na straż, szkolenie, prace interwencyjne lub roboty publiczne. Przewidziano również tzw. specyficzny element wspierający zatrudnienie, czyli bon wizerunkowy.

Drugi program to projekt programu regionalnego i nazywa się „Praca dla Pomorzan” – wyjaśnia Adam Jawnocki. – Jest on realizowany na terenie całego województwa. Program skierowany jest do 26 osób zarejestrowanych w lęborskim urzędzie, a szczególnie do osób w wieku 30 – 50 lat, osób zamieszkujących na terenach wiejskich oraz osób o niedopasowanych kwalifikacjach lub kompetencjach zawodowych. W ramach tego programu realizować będziemy takie zadania jak staże, szkolenie 5 osób w zawodzie kucharza, a ponadto roboty publiczne i prace interwencyjne.

Istnieje też możliwość uzyskania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub szkolenia. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.