K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lider przedsiębiorczości

0

Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z zakresu ekonomii będą mogły w tym roku wziąć udział w Szkole Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. To jedno z wielu działań organizowanych nieodpłatnie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujący na terenie powiatów lęborskiego, bytowskiego i słupskiego oraz samego Słupska.

Rozpoczął się czwarty nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Wnioski będą przyjmowane do 19 lutego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonuje od 2017 roku na terenie powiatów bytowskiego, lęborskiego, słupskiego oraz Słupska i jego zadaniem jest wspieranie wszystkich podmiotów ekonomii społecznej – wyjaśnia Marta Wolff z lęborskiego punktu informacyjnego OWES.

Tymi podmiotami są, między innymi, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej oraz spółdzielnie. Marta Wolff zachęca wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny ekonomii społecznej do zapisania się do Szkoły Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Ruszy ona w pierwszej połowie tego roku. Na stronie internetowej www.owes-cio.pl wkrótce ukażą się informacje o naborze.

Więcej informacji na temat działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej można uzyskać również w lęborskim punkcie, który znajduje się w biurowcu przy ulicy Krzywoustego 1. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.