K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kolej chce przyspieszyć

0

Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do modernizacji trasy pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem. Dla słupszczan oznacza to krótszy czas dojazdu do dużych ośrodków miejskich.

PKP PLK podpisało z polsko-hiszpańskim konsorcjum IDOM, specjalizującym się w tworzeniu dokumentacji przedprojektowej z zakresu modernizacji linii kolejowych, umowę o wartości 9 milionów złotych na opracowanie takiej dokumentacji dla trasy Trójmiasto – Szczecin. Studium wykonalności ma doprowadzić do optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Prace obejmą około 400 kilometrów linii kolejowych, w tym linie nr 402 i 202. Głównym założeniem jest skrócenie czasu podróży pociągów pasażerskich między dwoma największymi ośrodkami miejskimi na Pomorzu.

Unowocześnienie trasy umożliwi w przyszłości zwiększenie przepustowości linii i uruchomienie nowych połączeń regularnych oraz sezonowych. Zlikwidowane mają być tzw. wąskie gardła, które utrudniają i wydłużają czas przejazdu taboru. W ramach modernizacji planowane są remonty peronów na stacjach. Przystanki mają być dostosowane do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Zamierzany remont powinien przełożyć się również na zwiększenie bezpieczeństwa.

PKP PLK zakładają przebudowę przejazdów kolejowych, a także budowę bezkolizyjnych skrzyżowań. Dodatkowo powinien zmniejszyć się negatywny wpływ transportu kolejowego na środowisko. Renowacja ma usprawnić połączenia komunikacyjne w regionie. Zmodernizowaną trasę będą mogli obsługiwać przewoźnicy z innych krajów. Opracowanie studium powinno zakończyć się w drugiej połowie 2019 roku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.