K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obywatelska edycja 2019

0

Wkrótce rozpocznie się kolejna, szósta edycja Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Od 1 marca mieszkańcy miasta będą mogli składać propozycje projektów i zadań przeznaczonych do realizacji w 2019 roku.

Będzie to już szósta edycja Budżetu Obywatelskiego w Lęborku. Uprawnionymi do zgłoszenia projektu (jako wnioskodawcy) oraz do udzielenia poparcia zgłoszonemu projektowi są mieszkańcy Lęborka, którzy w dniu dokonywania czynności konsultacyjnej ukończyli 16 lat.

Jest to budżet, który będzie realizowany w 2019 roku, ale już teraz zwracamy się do mieszkańców, by do końca miesiąca pomyśleli o możliwości wykonania jednego z trzech zadań – mówi Alicja Zajączkowska, doradca burmistrza miasta Lęborka. – Na budżet obywatelski przeznaczamy milion złotych. Przeznaczony będzie on na realizację trzech rodzajów projektów. Zachęcamy do tego, żeby zgłaszać pomysły, ponieważ ta pierwsza wersja wniosku, którego wzór jest na naszej stronie internetowej, nie wymaga skomplikowanych działań. Chodzi o opis projektu, w miarę rzetelne oszacowanie kosztów, a w miarę pracy nad projektem pomysłodawcy mogą zmienić, udoskonalić swoją koncepcję. Ważne, żeby pomysł na odpowiednim formularzu zgłosić i zebrać odpowiednia liczbę podpisów.

Projekt zgłaszany w ramach zadań nieinwestycyjnych (wartość do 10 tys. zł) wymaga zebrania 15 podpisów. Małe zadanie inwestycyjne (wartość do 40 tys. zł) potrzebuje wsparcia 30 osób, natomiast duży projekt inwestycyjny o wartości zawierającej się w przedziale od 40.001 do 200.000 złotych musi zostać poparte 50. podpisami. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można składać osobiście w kancelarii ogólnej lęborskiego ratusza, listownie lub elektronicznie poprzez stronę internetową: projekt.obywatelskilebork.pl (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.