K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pamiętna data

0

Środowiska prawicowe postanowiły przypomnieć mieszkańcom miasta o ważnej historycznie dacie – 14 lutego 1942 roku. W związku z 76. rocznicą powstania Armii Krajowej przygotowano ulotki informacyjne, które kolportowano wśród lęborczan.

Nieprzypadkowo w centrum miasta na moście przy ulicy Staromiejskiej w Lęborku pojawiły się w środę, 14 lutego, flagi ze znakiem Polski Walczącej. Członkowie stowarzyszeń oraz grup nieformalnych ze środowisk prawicowych, podobnie jak było to w latach ubiegłych, wręczali przechodniom ulotki.

Dzisiejsza akcję organizuje Reduta Lębork, lokalne porozumienie środowisk patriotycznych i obywatelskich – informuje Jarosław Gryń z Reduty Lębork. – Akcja ma przypominać o rocznicy powstania Armii Krajowej, która powołana została rozkazem gen. Władysława Sikorskiego jako zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego. Była to największa armia podziemna ówczesnej Europy i dokonała wielu chwalebnych czynów. Pomagała aliantom. Około 45% informacji wywiadu brytyjskiego pochodziło od AK.

Na ulotkach zmieszczono szereg informacji tematycznie związanych przede wszystkim z Armią Krajową. Radny Włodzimierz Klata podkreślił fakt, że przy okazji różnych rocznic stowarzyszenie stara się szerzyć wiedzę o Armii Krajowej. Temu służy ulotka, która dotyczy nie tylko czynów zbrojnych tego ugrupowania podziemnego. Ulotka jest również formą zaproszenia do udziału w innych uroczystościach patriotycznych. Najbliższą będzie Dzień Żołnierzy Wyklętych.

Jesteśmy tu po to – dodaje Jarosław Gryń – by upamiętnić te datę. Należy pamiętać o bohaterach, którzy narażali życie i ginęli dla ojczyzny.

Akcja informacyjna wpisała się już na stałe w działania podejmowane przez Redutę Lębork. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.