K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Strategia bez generatora

0

Zarządzenia wydawane przez włodarzy słupskiego ratusza mogą niekiedy powalić na kolana swoją naiwnością lub… szczerością obnażającą urzędniczą niekompetencję. Ale nie od dziś wiadomo, że w urzędzie liczy się przede wszystkim „kwit”. Takie jest „Zarządzenie Nr 101/ZiSS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2019 – 2025+”. )*

Doniosły ten akt – jak każdy akt erekcyjny – powołuje do życia 16-osobowy zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie strategii rozwiązywania miejskich problemów społecznych na lata anonsowane w tytule. W ogromnej większości składa się on z urzędników, których mają wspierać niewielkie posiłki społeczne wzbogacone o jednego radnego. Przewodniczy temu gremium wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Patrząc na członków zespołu i to, jakie dziedziny wiedzy o społeczeństwie reprezentują, można śmiało stawiać tezę, że jest to grono specjalistów będące w stanie WYPRACOWAĆ taką strategię. Okazuje się jednak, że nie do końca budzi ono zaufania dawcy Zarządzenia Nr 101/ZiSS/2018, czyli podpisanej pod nim wiceprezydent Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Potrzebny będzie zewnętrzny podmiot, by tę strategię OPRACOWAĆ! Sam zespół – jak oznajmia punkt 2. zarządzenia – ma w szczególności opiniować materiały otrzymywane od firmy opracowującej strategię, dostarczać niezbędne informacje oraz przygotowywać materiały niezbędne do opracowania strategii.

Inaczej mówiąc, nie ma w tym zespole nikogo, kto potrafi analizować dane dostarczone przez innych członków zespołu i wyciągać z nich wnioski. Ten zespół jest merytorycznie za słaby, by – jak chce ustawodawca – zdiagnozować sytuację społeczną, prognozować zmiany, określić cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposoby realizacji strategii, jej ramy finansowe i wskaźniki realizacji działań. Konieczny jest podmiot zewnętrzny, który zastąpi przeciętnie rozgarniętego absolwenta socjologii. Krótko mówiąc, dostarczone przez zespół niezbędne dane wrzuci do powszechnie dostępnego darmowego generatora strategii społecznej i dokument będzie gotowy! Teraz tylko rzeczony podmiot wystawi fakturę, ratusz zapłaci i… w kwitach gra, więc wojna wygrana!

Jeśli zespół byłby zainteresowany linkiem generatora strategii, służę: http://generator.mcps-efs.pl/

Ryszard Hetnarowicz

)*Opatrzyłem tytuł tego dokumentu cudzysłowem, ponieważ nie podpisuję się pod zasadami wprowadzanymi przez urzędników do polskiej gramatyki.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.