K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Patriotyczna rocznica

0

W Szkole Podstawowej nr 8 wspólnie z weteranami uczczono 76. rocznicę powstania Armii Krajowej. Placówka od lat kultywuje pamięć o bohaterach walczących w obronie niepodległości Polski.

Na 14 lutego przypada 76. rocznica utworzenia Armii Krajowej. Była to największa zakonspirowania armia w Europie okupowanej przez nazistowskie Niemcy. W szczycie swoich możliwości bojowych liczyła blisko 400 tysięcy członków. Struktury bojowe rozwiązała w styczniu 1945 roku.

O czci należnej bohaterom nie zapomniano w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku, która od 26 lat nosi imię Żołnierzy Armii Krajowej. Zobowiązująca nazwa wymaga szczególnej dbałości o wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny.

Armia Krajowa powstała na wniosek Sił Zbrojnych na Zachodzie, czyli Zarządu Polskiego, oraz Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Stanowiła ona zbrojne zaplecze podziemnego państwa polskiego, które już 27 września 1939 roku było powołane – mówi Zbigniew Has, ps. „Wilczek”, weteran Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. – Walka Armii Krajowej bardzo zacięta, prowadzona z dwoma najeźdźcami – Niemcami hitlerowskimi i Związkiem Radzieckim.

W szkole znajduje się izba pamięci poświęcona historii tej podziemnej armii. Opiekują się nią weterani II wojny światowej należący do Światowego Związku Żołnierzy AK. Dziś w stowarzyszeniu działa około 60 osób, ale prawdziwych świadków walk pozostała już jedynie garstka. Pomimo słusznego wieku chętnie spotykają się z młodszymi pokoleniami, aby przekazywać im swoją historię.

Prowadzimy prelekcje partyzantów walczących wtedy w różnych zgrupowaniach – Narodowych Sił Zbrojnych, WiN-u, Światowego Związku Żołnierzy. Tłumaczymy, spotykamy się z żołnierzami, z młodzieżą klas mundurowych w naszej Akademii Pomorskiej – mówi Zbigniew Has.

Kombatanci ciągle starają aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju świętach państwowych. Najbliższe to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzony jest 1 marca.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.