K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Senator uzyskał odpowiedź

0

Mieszkańcy powiatu lęborskiego, szczególnie kierowcy, zainteresowani są postępem prac związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda. Sprawą zainteresował się Kazimierz Kleina, senator RP.

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego mieszkańcy powiatu lęborskiego szczególną uwagę zwracają na drogę dojazdową do Łeby i prowadzone na niej prace. Zarówno samorządowcy, jak i senator RP okręgu są w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda.

Zdaniem senatora Kazimierza Kleiny ta inwestycja jest szczególnie ważna dla rozwoju powiatu, a przede wszystkim miejscowości leżących wzdłuż jej przebiegu. Łączy nie tylko Łebę z Lęborkiem, ale i z południem Polski, więc ma istotne znaczenie dla ruchu turystycznego.

Nie wyobrażamy sobie, żeby trzeci raz z rzędu ta droga w sezonie była zamknięta – mówi senator. – Tą sprawą żyjemy i pytamy, czy ta droga zostanie zbudowana w czasie zgodnym z umową, czyli do końca maja tego roku.

Senator uzyskał odpowiedź na ostatnio wystosowane przez siebie pismo. Marszałek województwa zapewnia, że droga latem będzie już przejezdna. Być może nie do końca jako inwestycja zamknięta, ale będzie przejezdna. Senator uważa, że dwa miesiące zostały przez wykonawcę zmarnowane i dopiero po pismach interwencyjnych zaczął się ruch na budowie.

W piśmie od marszałka podkreślono, że w okresie zimowym należy liczyć się ze spowolnieniem prac budowlanych, łącznie z ich czasowym wstrzymaniem. Zapewniono, że samorząd województwa oraz bezpośrednio realizujący inwestycję Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dokładają wszelkich starań, aby prowadzone roboty były w jak najmniejszym stopniu utrudnieniem dla użytkowników ruchu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.