K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupsk z in vitro

0

W grudniu Rada Miejska przyjęła uchwałę intencyjną dotyczącą opracowania programu przeciwdziałania bezpłodności. Teraz wiadomo już, ile par kwalifikuje się do in vitro i kto będzie mógł skorzystać z tej metody.

Programem walki z niepłodnością objętych zostanie 20 par rocznie. Przez pięć kolejnych lat słupski samorząd na ten cel zamierza wydać 500 tysięcy złotych. Jednej parze będzie przysługiwało dwukrotne dofinansowanie po 5 tysięcy złotych. Jeśli jednak in vitro spotka się z dużym zainteresowaniem, niewykluczone jest zwiększenie puli środków. Aby przystąpić do programu, trzeba oczywiście spełnić pewne ogólne kryteria.

Przede wszystkim program zakłada, że jego beneficjentami mogą być mieszkańcy Słupska, którzy co najmniej od roku są w mieście podatnikami. Poza tym muszą pozostawać w heteroseksualnym związku partnerskim bądź związku małżeńskim oraz zakwalifikować się pod względem medycznym do procedury in vitro.

Realizacją programu zajmą się placówki medyczne, które zostaną wyłonienie w drodze konkursu. Zapytanie o udział w projekcie wysłano już do 18 klinik na terenie całego kraju, w których słupszczanie podjęli wcześniej starania o dzieci.

Wiemy już, że 107 par naszych mieszkanek i mieszkańców ubiega się o dziecko w ramach tej procedury – informuje Violetta Karwalska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Słupsku. – Oczywiście ona nie jest jeszcze dofinansowywana, ale mamy już dane statystyczne.

Program musi jeszcze dostać zielone światło od Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Następnie zostanie przedstawiony rajcom do zatwierdzenia na sesji rady miejskiej. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń projekt in vitro powinien wystartować w Słupsku od lipca.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.