K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Fundusze na opiekę

0

Słupsk otrzymał dodatkowe środki na realizację usług społecznych dla mieszkańców miasta. Pieniądze będą przeznaczone na poszerzenie zakresu opieki nad seniorami i osobami wykluczonymi.

Marszałek województwa przyznał miastu 6 milionów złotych na rozwinięcie usług społecznych, adresowanych do potrzebujących. To kolejne środki przeznaczone na ten cel. Wcześniej Słupsk otrzymał już 7 milionów złotych na opiekę nad osobami wykluczonymi, ale tylko na obszarze objętym rewitalizacją. Tymczasem potrzeby społeczne sięgają daleko poza obszar ścisłego centrum Słupska. W związku z tym pieniądze, które obecnie przyznane zostały miastu, będą dedykowane osobom z dzielnic pobrzeżnych.

Problem starzejącego się społeczeństwa jest w tej chwili jednym z najtrudniejszych nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale i społecznym czy zdrowotnym. Brakuje programów rządowych, które – podkreśla wiceprezydent Słupska – pozwoliłyby np. na uruchomienie całodobowej opieki nad seniorami.

Otrzymane przez miasto fundusze zostaną wykorzystane na remont dwóch czteropokojowych mieszkań. Lokale kosztem 200 tysięcy złotych będą zamienione w całodobowe domy pomocy dla osób, które opuściły szpital. Ponadto za przyznane pieniądze MOPR zatrudni dodatkowych pracowników do opieki nad seniorami. Również dla osób starszych uruchomiony będzie system teleopieki, umożliwiający natychmiastowe niesienie ratunku w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia.

Z tych środków chcemy wybudować dzienny dom wsparcia – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Przy ulicy Sienkiewicza 7 mamy parterowy obiekt, w którym mieści się świetlica środowiskowa dla dzieci potrzebujących wsparcia. Przeniesiemy ją w okolice ulicy Grodzkiej, przy bibliotece. Tam właśnie powstanie planowany dom wsparcia. To już jest zadanie inwestycyjne.

W ramach projektu usług społecznych pomocą objęte będzie 700 osób zagrożonych wykluczeniem. Wartość całego przedsięwzięcia to 13 milionów złotych, z czego 300 tysięcy to wkład finansowy miasta.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.