K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lębork „Żołnierzom Wyklętym”

0

Działacze Reduty Lębork włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zorganizowali manifestację z udziałem lokalnych środowisk patriotycznych i obywatelskich oraz złożono kwiaty na rondzie im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Reduta Lębork zorganizowała manifestację z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jarosław Gryń przypomniał, że dzień ten służy upamiętnieniu bohaterów polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Żołnierze Niezłomni, stawiając opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę z radzieckimi siłami bezpieczeństwa oraz podporządkowanymi im służbami polskimi jeszcze wiele lat po zakończeniu wojny. Liczebność wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych działających pomimo oficjalnego zakończenia wojny szacuje się na 120–180 tysięcy osób. Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps. „Lalek” – zginął osiemnaście lat po wojnie, 21 października 1963 roku.

Uczestnicy manifestacji rozwiesili okolicznościowe banery na ogrodzeniach w pobliżu ronda im. Danuty Siedzikówny „Inki”, a następnie na samym rondzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Pomimo siarczystego mrozu w manifestacji wzięła udział spora grupa przedstawicieli lokalnych środowisk patriotycznych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.