K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zwrot akcji w sprawie mączkarni

0

We Włynkówku w rejonie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizowana jest budowa fabryki mączki rybnej. Od początku sprawa budzi wiele kontrowersji, ponieważ w myśl zapisów prawa lokalnego inwestycja powinna być wykluczona z działalności mogącej szkodzić środowisku i ludziom. Takie zapisy można znaleźć w uchwale podjętej przez Radę Gminy Słupsk w 2011 roku. Dodatkowo o przedsięwzięciu mieszkańcy Włynkówka, Słupska i innych pobliskich miejscowości dowiedzieli się dopiero po wbiciu pierwszej łopaty na placu budowy, tymczasem tego typu obiekty ze względu na szczególny charakter swojej działalności i związaną z nim produkcję uciążliwego odoru powinny być bezwzględnie poddane konsultacjom społecznym. O planowanej inwestycji nie były również poinformowane sąsiadujące z gminą Słupsk samorządy.

Znajdujące się w przedmiotowym dokumencie ustalenia są dla mieszkańców Włynkówka wystarczającą podstawą prawną do zatrzymania inwestycji. Ponadto protestujący wskazują na Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku, obowiązujące, kiedy procedowano miejscowy plan zagospodarowania dla działki, na której Paula Fish buduje swoją fabrykę. W ustępie dotyczącym rodzajów instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, określona została zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa – do 75 ton wyrobów gotowych na dobę. Inwestor zapowiada 90 ton. W tej sytuacji fabrykę należałoby uznać za potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Zwrot w akcji przyniósł dzień dzisiejszy. Jak się okazuje, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wnioskiem z dnia 1 marca 2018 roku zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Słupsk o środowiskowych uwarunkowaniach dla fabryki mączki rybnej we Włynkówku. Informację tę podał za pośrednictwem portalu społecznościowego Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pochodzący ze Słupska. (jwb)

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.