K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Śmietniki do kontroli

0

Miasto ma problem z segregacją śmieci prowadzoną przez mieszkańców. Stan faktyczny często nie pokrywa się z złożoną deklaracją o selektywnej zbiórce odpadów. W związku z tym w najbliższym czasie urzędnicy przeprowadzą kontrole tego, co ląduje w naszych koszach.

Urząd zamierza uszczelnić system selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie w Słupsku segregację zadeklarowało 85% mieszkańców, a tylko 15% nie zgłaszało takiej możliwości. W praktyce jednak nie jest tak kolorowo. Bywa, że mieszkańcy wybierają segregację tylko ze względu na niższe opłaty, a potem w workach z odpadami ląduje dosłownie wszystko. Teraz miasto chce lepiej przyjrzeć się temu, jak słupszczanie wypełniają zobowiązania złożone w deklaracjach.

Jeśli przedstawiciele miasta stwierdzą, że na danej posesji taka selekcja nie jest prowadzona, będzie wzywana dana osoba i będzie następowała zmiana deklaracji w stosunku do tego, jak faktycznie to się odbywa. W konsekwencji właściciel posesji będzie zobowiązany do uiszczania wyższych opłat – mówił wiceprezydent Marek Biernacki.

W najgorszej sytuacji są lokatorzy dużych wspólnot mieszkaniowych, gdzie jest jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów. Nawet jeśli jedna osoba nie będzie wywiązywać się ze złożonej deklaracji, to konsekwencje będą zbiorowe dla całej wspólnoty. W lepszym położeniu są mieszkańcy domów, gdzie łatwiej zweryfikować segregację.

Narzędzia są, niestety, dobrowolne i jest to odpowiedzialność zarządców wspólnot i członków wspólnot – podkreśla Marek Biernacki. – To, oczywiście, [kwestia]odpowiedzialności. To, żeby mieszkańcy sami zgłaszali, jeśli będą miały miejsce takie przypadki. Innego rozwiązania nie ma. To jest po prostu kwestia uczciwości i odpowiedzialności każdego z mieszkańców. Nie możemy odwracać oczu od tego, że ktoś jest rzetelny, a inny jest nierzetelny.

Intensywne kontrole będą prowadzone przez następny miesiąc. Od początku roku włodarze miasta chcą podwyższyć opłaty za odbiór i wywóz nieczystości komunalnych. Na razie nie otrzymali na to zgody od radnych. Ci mają podjąć decyzję w tej sprawie podczas najbliższej sesji, czyli w środę, 28 marca. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.