K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pomoc służbom

0

Podczas piątkowej (23 marca) sesji Rady Miejskiej w Lęborku radni podjęli decyzję o udzieleniu dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. Pomoc finansową ze środków budżetu miasta uzyskają również policja oraz lęborski szpital.

Program XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lęborku był obszerny. Rajcy rozpatrzyli, między innymi, projekt uchwały dotyczący przekazania poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 23 tysięcy złotych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Komendanta podczas sesji zastępował podinsp. Piotr Frączek. Jak stwierdził, świadczenie służby na rzecz społeczeństwa wymaga posiadania również pojazdów nieoznakowanych. Stąd prośba o partycypacje w kosztach zakupu. Komendant główny policji wyraża zgodę na kupienie takiego pojazdu tylko wtedy, gdy współuczestniczy w tym samorząd lokalny. Komenda w Lęborku dysponuje siedmioma samochodami cywilnymi, ale ich średnia wieku to 10 lat. Są to auta wykorzystywane całodobowo przez wielu kierowców.

Większością głosów „za” wyrażono zgodę na pokrycie wydatku inwestycyjnego policji. Pozytywnie rozpatrzono też sprawę udzielenia pomocy finansowej powiatowi lęborskiemu. Dotacja celowa w kwocie 200 tysięcy złotych przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego przy lęborskim szpitalu. Natomiast Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku udzielono dotacji w wysokości 460 tysięcy złotych. Dotacja ma umożliwić zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego za kwotę 920 tysięcy złotych. Dzięki temu zwiększy się udział strażaków ochotników z lęborskiej OSP w zdarzeniach kryzysowych na terenie powiatu lęborskiego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.