K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wraca komisja

0

W Słupsku po latach ponownie działać będzie społeczna komisja mieszkaniowa. Nowe-stare ciało zajmie się analizą wniosków o najem mieszkań komunalnych.

Po pięciu latach pauzy pracę rozpoczyna społeczna komisja mieszkaniowa. Sternicy miasta taką przerwę tłumaczą tym, że wcześniej nie było faktycznej możliwości realizacji list mieszkaniowych. Ciało doradcze funkcjonować zacznie od początku kwietnia i zajmie się analizą wniosków złożonych od 2 stycznia do 31 sierpnia. Weryfikacji będą poddane również wszystkie dokumenty o najem mieszkania dostarczone po 2013 roku.

Agnieszka Zwierz, dyrektorka wydziału mieszkaniowego przypomina, by wszyscy, którzy złożyli wnioski w latach poprzednich i przed powołaniem komisji dokonali ich aktualizacji. Niezbędne druki dostępne są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej oraz w siedzibie spółki. Wypełnione wnioski należy składać w referacie mieszkaniowym PGM (pok. nr 7).

Komisja będzie złożona z dziewięciu osób, które przeprowadzą wizje lokalne i analizę złożonych wniosków. Wewnętrzny organ stworzy dwie odrębne listy. Pierwsza zostanie stworzona dla lokali komunalnych do 250 gospodarstw domowych. Natomiast drugą przeznaczono pod potrzeby socjalne. Tutaj miejsce znajdzie się dla 150 rodzin oczekujących na dom. Agnieszka Zwierz mówi, że najwięcej wniosków dotyczy gospodarstw 3-, 4-osobowych i one będą miały priorytet przy rozpatrywaniu.

Komisja po weryfikacji wszystkich wniosków przygotuje projekty list mieszkaniowych, które następnie przedstawi prezydentowi do zatwierdzenia. Po uzyskaniu zgody prezydenta, informacja o listach zostanie podana do publicznej wiadomości. Obecnie na mieszkanie z zasobów miejskich oczekuje ponad 1000 osób. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.