K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wycinka z zarzutami

0

Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła zarzuty dwóm właścicielom działek w Łebie, na których w ubiegłym roku dokonano wycinki drzew. W wyniku tego zniszczony został nadmorski las bażynowy.

Do masowej wycinki drzew uznanej za niezgodną z prawem doszło w Łebie na dwóch działkach prywatnych. Sytuacja ta wzbudziła zaniepokojenie nie tylko władz samorządowych Łeby, ale też leśników. Sprawą została zainteresowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. Stwierdziła ona, że pod toporami legły całe połacie lasu (ok. 3 ha), przez co zniszczony został nadmorski bór bażynowy. Zniszczone zostały również chronione gatunki roślin. Służby ochrony środowiska wydały w lutym tego roku nakaz odtworzenia ekosystemu poprzez odpowiednie nasadzenia. Właściciele działek odwołali się od tej decyzji administracyjnej.

Prowadzone jest także postępowanie prokuratorskie, które zostało przedłużone do 3 czerwca 2018 r., ale już dwóm właścicielom nieruchomości postawiono zarzuty dokonania znacznych zniszczeń w obszarze leśnym. Podejrzani Jerzy R. i Maria von S. nie przyznali się do winy.

Za popełnione przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.