K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

99 lat dla PTTK

0

Po blisko trzech latach niepewności i napiętej sytuacji pomiędzy słupskim ratuszem a oddziałem PTTK rozwiązana została sprawa przynależności nieruchomości zajmowanej przez towarzystwo turystyczno-krajoznawcze. Radni zdecydowali o przekazaniu budynku w wieczyste użytkowanie na 99 lat słupskiemu oddziałowi organizacji.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze może być już spokojne o prawo do użytkowania zajmowanej przez siebie nieruchomości. Kłopoty organizacji rozpoczęły się ponad trzy lata temu, kiedy ta chciała uregulować kwestię własności obiektu przy Szarych Szeregów. Na początku lat 90 po zmianach ustrojowych, towarzystwo wystąpiło o zwrot budynku. Wówczas otrzymało prawo do użytkowania wieczystego, ale poprzez niedopatrzenie nie podpisano aktu notarialnego. Przeoczenie mogło PTTK sporo kosztować. W momencie, gdy zwrócili się do miasta z prośbą o wyjaśnienie sprawy, te zażądało od organizacji opuszczenia dotychczasowej siedziby.

Żyliśmy w nieświadomości – przyznaje Janusz Grabowski, sekretarz PTTK w Słupsku. Trzy i pół roku temu wystąpiliśmy o sprostowanie tej wyraźniej nieprawidłowości. Co dalej się działo, to głowa boli, ale najważniejszy jest dzisiejszy finał.

Radni większością głosów podjęli uchwałę o przekazaniu nieruchomości na 99 lat użytkowania towarzystwu turystycznemu w Słupsku. Dzięki tej decyzji PTTK może zacząć myśleć o rozpoczęciu inwestycji w nieruchomość. W najbliższym czasie planowany jest remont elewacji, który przez perturbacje z prawem do własności był odkładany od kilku lat. Warto wspomnieć, że budynek stojący na rogu ulic Szarych Szeregów i Kilińskiego jest wpisany do rejestru zabytków. To także najstarszy obiekt w mieście znajdujący się na prawym brzegu Słupi. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.