K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Komendant z nowym zastępcą

0

W Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku nastąpiły zmiany personalne. Pod koniec marca pożegnano dotychczasowego pierwszego zastępcę komendanta Andrzeja Podlesia. Na to stanowisko wprowadzono młodszego inspektora Ireneusza Szmurłę.

Jeszcze przed świętami, 30 marca, w garnizonie lęborskiej policji odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Lęborku. Przechodzący na emeryturę młodszy inspektor Andrzej Podleś podziękował funkcjonariuszom za służbę i skierował słowa uznania do wszystkich osób zaangażowanych w bezpieczeństwo na terenie powiatu lęborskiego. Zwrócił się również do swojego następcy, młodszego inspektora Ireneusza Szmurły, życząc mu spokojnej służby i pozytywnych efektów w dowodzeniu jednostką.

Najpierw muszę poznać specyfikę tego miejsca, samą topografię powiatu lęborskiego, żeby łatwiej mówić tutaj na temat bezpieczeństwa – przyznaje pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Lęborku.

Ireneusz Szmurło z policją związany jest od 27 lat. Przede wszystkim służył w prewencji, zaczynając drogę awansu zawodowego od stanowiska dzielnicowego poprzez kierownika dzielnicowego dyżurnych, specjalistę w komendzie wojewódzkiej i kontrolującego służby prewencyjne z poziomu województwa oraz funkcjonariusza komisariatu w Rumi w nadzorze prewencji. Ale i nie są mi obce sprawy związane z dochodzeniówką czy pracą pionu operacyjnego – mówi Ireneusz Szmurło.

Od początku roku to kolejna zmiana personalna na stanowisku kierowniczym w lęborskiej komendzie. W styczniu obowiązki szefa powiatowej policji powierzono komendantowi Mariuszowi Mejerowi.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.