K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pieniądze na firmę

0

Słowińska Grupa Rybacka proponuje dofinansowanie osobom, które chcą rozwinąć lub założyć własną działalność gospodarczą. Wnioski można składać w biurze organizacji od 9 do 26 kwietnia.

Do udziału w konkursie na rozwój działalności gospodarczej, organizowanym przez Słowińską Grupę Rybacką, zapraszane są osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz spółki handlowe. Dotację można otrzymać na realizację usług dla mieszkańców i turystów. Warunkiem przyznania wsparcia finansowego jest prowadzenie działalności gospodarczej rok przed złożeniem wniosku o środki oraz stworzenie miejsca pracy.

Kolejny konkurs kierowany jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie turystyki. Wnioski mogą jednak składać tylko ci, którzy nie prowadzili firmy przez ostatnie dwa lata. Jednorazowo na założenie działalności gospodarczej można uzyskać do 60 tysięcy złotych przy 100-procentowym dofinansowaniu. Całkowita pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 180 tysięcy złotych. Dużo więcej, bo 1,5 miliona złotych, przygotowano dla przedsiębiorców chcących rozwijać swoją firmą. Tutaj można uzyskać do 128 tysięcy, jednak należy zapewnić wkład własny w inwestycję na poziomie minimum 30 procent wartości projektu.

Wnioski przyjmowane będą w biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej w dniach od 9 do 26 kwietnia w Przewłoce przy ulicy Usteckiej 8. Dla zainteresowanych organizacja uruchomiła szkolenia z zakresu sporządzania dokumentów oraz indywidualne konsultacje.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.