K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sposób na czyste osiedle?

0

Wraz z najściem wiosny powraca problem zwierzęcych odchodów, widocznych w przestrzeni miejskiej. Właściciele psów zobowiązani są sprzątać po swoich czworonogach. Na terenie Lęborka znajdują się stacje specjalnie do tego przeznaczone. Kolejne pojemniki wkrótce zostaną dostawione w rejonie ulicy Czołgistów.

Obowiązki właścicieli czworonogów określa gminny regulamin utrzymywania czystości i porządku. Właściciele psów w większości niechętnie jednak sprzątają po swoich pupilach. Coraz więcej mieszkańców zgłasza się do urzędu miasta, aby interweniować w sprawie zanieczyszczonych terenów. Urzędnicy zwracają się więc z prośbą do lęborczan o większą dbałość w sprawach zachowania czystości miejsc, z których korzystają podczas spacerów ze swoimi czworonogami.

To jest bardzo ważne, aby w mieście było czysto – mówi Alicja Zajączkowska z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – Chcemy, aby w takich miejscach, w których przebywają nasze zwierzęta, mogły też bawić się dzieci.

Magistrat stara się wspierać w tym zadaniu właścicieli psów i kotów. Na terenie Lęborka, zwłaszcza w parkach, znajdują się pojemniki z torebkami przeznaczonymi na zwierzęce odchody. Nieczystości owinięte w woreczek można wrzucać także do ulicznych śmietników. Niedługo zostanie zwiększona liczba stacji dedykowanych właścicielom psów i kotów.

Teraz będzie realizowany nowy projekt, złożony w ubiegłym roku przez panią Agnieszkę Otrząsek i panią Martę Parczewską „Psia kupa – Stop! Pojemniki na psie odchody”. Na ulicy Czołgistów pojawi się 8-9 specjalnych stacji z woreczkami, a oprócz tego pojemnik, gdzie to, co zebrało się po swoim psie, będzie można wyrzucić – mówi Alicja Zajączkowska.

Pojemniki są uzupełniane o torebki na psie odchody dwa razy w tygodniu. Istnieje również możliwość pobrania woreczków w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej. Choć od stycznia 2013 roku w Lęborku została zniesiona opłata za posiadanie psa, nie zwalnia to właścicieli czworonogów od odpowiedzialności za swoich podopiecznych i dbałości o środowisko.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.