K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

PSZOK w budowie

0

Około miliona złotych ma kosztować budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lęborku. Wykonawca obiektu powstającego na działce przy ulicy Żeromskiego rozpoczął już prace budowlane. Zakres i rodzaje przyjmowanych śmieci będą dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Obecnie mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się mebli lub dużego sprzętu AGD, korzystają dwa razy w roku z ogólnomiejskich akcji wywożenia tych odpadów lub samodzielnie odstawiają je na wysypisko w Czarnówku, co bywa uciążliwe i niewygodne. Jeszcze w tym roku sytuacja ma się zmienić. Na działce przy ulicy Żeromskiego powstanie lokalny PSZOK.

Wykonawcą jest firma Chud-Bud Arkadiusz Chmiel z Czarnówka – mówi Aleksandra Chowaniec z Urzędu Miejskiego w Lęborku. – W punkcie będzie ona wykonywać rampę najazdową, z której będzie można selektywnie zbierane odpady zrzucić do odpowiednio opisanych kontenerów.

W kolejnych etapach wyłonieni zostaną wykonawcy ogrodzenia obiektu, zieleni oraz dostawcy kontenera socjalno-biurowego oraz zbiorników na odpady. Aleksandra Chowaniec dodaje, że termin zakończenia robót zaplanowano na 31 lipca. Inwestorów będzie jeszcze czekał wybór operatora, zarządcy obiektu i dopiero to pozwoli na zakończenie całej inwestycji. Nastąpi to we wrześniu tego roku.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kosztuje około miliona złotych. Na realizację inwestycji uzyskano wysokie, bo 85-procentowe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną również działania informacyjno-edukacyjne. Jeszcze w tym roku szkolnym w lęborskich podstawówkach organizowane będą tematyczne ekolekcje. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.