K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Koniec przyjęć

0

W miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych wywieszono listy maluchów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli. O przyjecie ubiegało się 685 dzieci, spośród których 127 nie znalazło miejsca.

Dokładne dane o liczbie dostępnych miejsc w przedszkolach poznamy pod koniec kwietnia. To, że dziecko w marcowym naborze nie dostało się do przedszkola nie oznacza, iż miejsca w ogóle nie znajdzie. Do końca tego miesiąca opiekunowie muszą złożyć deklarację, czy będą korzystać z oferty placówek samorządowych. Dopiero wtedy określić będzie można realne zapotrzebowanie. Jeżeli rzeczywiście zabraknie miejsc w placówkach publicznych, miasto dodatkowe wykupi w prywatnych przedszkolach. Rok temu było ich aż czterdzieści. Podobnie jak w wypadku placówek samorządowych pierwsze pięć godzin będzie bezpłatne. Za każdą następną opiekunowie będą musieli zapłacić złotówkę. Do tego dochodzą koszty wyżywienia, ponoszone przez rodziców. Dodatkowo w rozwianiu problemu ma pomóc budowa nowego przedszkola.

W powstającej właśnie placówce przy ulicy Hubalczyków – Przedszkolu Miejskim nr 21 – miejsca oferowane będą od stycznia 2019 roku, o ile wszystkie procedury związane z budową i wyposażeniem obiektu zostaną zakończone. O takim warunku rodzice zostali poinformowani i wyrazili swoją zgodę. Nabór dzieci formalnie został już zakończony, ale wiadomo, że placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami – informuje Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska

Obiekt przy ulicy Hubalczyków zapewni 125 miejsc. Razem wszystkie przedszkola w Słupsku przyjmują 2.200 dzieci. Poza tym można skorzystać z funkcjonujących przy szkołach podstawowych klas zerowych, przygotowanych dla sześciolatków. Obecnie istnieją cztery takie oddziały, a dwa kolejne są w trakcie formowania. W tym roku nabór do szkół i przedszkoli po raz pierwszy prowadzony był drogą elektroniczną, poprzez aplikację internetową Nabo.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.