K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obywatele 2019

0

Znane są już projekty mieszkańców, zgłoszone do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019. Łącznie złożono 51 wniosków na realizację zadań infrastrukturalnych i społecznych.

W tym roku do rozdania w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego zarezerwowano 2 miliony złotych. Chętni do końca marca mogli zgłaszać wnioski podzielone na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie i lokalne oraz projekty społeczne. W opublikowanej liście złożonych wniosków można zauważyć zmianę trendu. W tegorocznym naborze na 51 wniosków aż 30 dotyczyło zadań społecznych, a tylko 21 przedstawiało pomysły infrastrukturalne. Dotychczas ta proporcja zwykle była odwrotna.

Wśród tzw. projektów miękkich można znaleźć galę wolontariatu czy organizację patrolu interwencyjnego ds. dzikich zwierząt. Zgłoszone wnioski będą poddane ocenie merytorycznej. Te, które się zakwalifikują, wezmą udział w czerwcowym głosowaniu. Zgodnie z regulaminem budżetu partycypacyjnego na realizację projektu społecznego maksymalnie można przeznaczyć 40 tys. zł.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.